Maandelijks archief: juli 2013

Verschil tussen spiritueel en bijgeloof

Wanneer het over spiritueel zijn, dan gaat het over zaken die met de geest te maken hebben. In het Latijn is geest spiritus. Het wordt op veel manieren gebruikt. Zowel met religie en bovennatuurlijke krachten heeft het te maken. De nadruk wordt gelegd op de persoonlijke innerlijke ervaring. Dan is er nog het woord bijgeloof. Dit houdt in dat je in niet natuurlijke krachten bent gaan geloven die invloed kunnen hebben op toekomstige gebeurtenissen. Er zijn bewegingen die je kunt maken die de krachten dan op kunnen roepen. Veel van deze handelingen zijn er om geluk te krijgen of om een ongeluk tegen te kunnen gaan. Bijgeloof had vroeger een belangrijke rol in het leven. Toevalligheden werden namelijk verklaard door bijgeloof en iedereen kon ongeluk op deze manier afwenden. Lees verder